Forside

 

Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond

 

Bredgade 28, 1260 København K.

 

Cvr. Nr. 26 49 20 84

 

Fonden planlægger igen i 2019 en teateraften i samarbejde med Grønnegårdsteatret.

 

Datoen bliver d. 26. juni.

 

Vejledning om bestilling af billetter under fanen:

 

ARRANGEMENTER

Kun loger i det storkøbenhavnske område kan stille forslag til fondens donationer.

 

Det er fondens formål at yde støtte til humanitære, sociale samt uddannelsesmæssige og forskningsmæssige formål inden for sygdomsbekæmpelse, alt af en større karakter, end en enkelt loge normalt kan løfte.

 

Formål med relation til det storkøbenhavnske område har fortrinsret.

 

Fonden har SKAT's permanente godkendelse til boafgiftsfritagelse og kan således modtage gaver, donationer, arv m.v. skattefrit.

 

Personer har fradragsret for donationer til foreninger på op til kr. 15.600 pr. år.

 

Gaver / donationer til fonden kan indsættet på konto i

Danske Bank  4400 3130 115 802

 

Anfør venligst tydelig afsender på indbetalingen ( også cpr.nr. for personer )

De bedes også anføre om beløbet skal indgå i fondens bundne kapital eller indgå i årets donationer.

 

Fonden har efter donationerne i 2019 ( den nittende ) i alt doneret kr. 2.540.500.

 

.