Forside

Kun loger i det storkøbenhavnske område kan stille forslag til fondens donationer.


Det er fondens formål at yde støtte til humanitære, sociale samt uddannelses- og forskningsmæssige formål inden for sygdomsbekæmpelse, alt af en større karakter, end en enkelt loge normalt kan løfte.


Formål med relation til det storkøbenhavnske område har fortrinsret.


Fonden har SKATs permanente godkendelse til boafgiftsfritagelse og kan således modtage gaver, donationer, arv med videre skattefrit.


Personer har fradragsret for donationer til foreninger på op til kr. 15.600 pr. år.


Gaver/donationer til fonden kan indsættes på konto i Danske Bank  4400 3130 115 802.


Anfør venligst tydelig afsender på indbetalingen (også cpr.nr. for personer).

De bedes også anføre om beløbet skal indgå i fondens bundne kapital eller indgå i årets donationer.

 

Fonden har efter donationerne i 2023 (den treogtyvende) i alt doneret kr. 2.935.500.