2003

Donationsmodtagere 2003

DONATIONER

 2003

.

Kr. 30.000 til Glostrup observations- og behandlingshjem

Glostrup observations- og behandlingshjem, også kaldet "Barnets hus" ønsker sig en klatrevæg, som kan være både et legeredskab for børnene og et hjælpemiddel til at udvikle børnenes motorik, som hos mange er hæmmede. Observations- og behandlingshjemmet modtager børn i alderen fra 0 - 6 år. Det er børn fra hårdt belastede hjem.

.

Kr. 30.000 til Lokalforeningen i Bagsværd for autistiske børn.

Ved autisme forståes en mere eller mindre udtalt udviklingsforstyrrelse, som oftest viser sig i barnealderen ved afvigelser i adfærd, socialfunktion samt kommunikationsevnen. En stigende erkendelse af lidelsen har medført et øget behov for oplysning for tidlig opsporing og behandling bl.a. ved oprettelse af specialtilbud til småbørn med autisme. Som led i denne oplysning støttes udgivelsen af et kompendium om infantil autisme.

.

Kr. 20.000 til Livslinien.

Livslinien er et telefonisk tilbud til mennesker med selvmordstanker, deres pårørende og til efterladte. Livslinien tilbyder forståelse og respekt for de omstændig heder og livshistorier, der kan bringe mennesker i så fortvivlet tilstand at selvmordet synes at være eneste udvej. Livsliniens 60 frivillige og ulønnede medarbejdere vare tager funktionen alle ugens dage. Livslinien har oplevet 50% øget henvendelser, men den fortsatte stigning viser behovet for at styrke kendskabet til Livslinien. Til dette formål støttes udgivelsen af pjecer til anvendelse blandt de ca. 800 praktiserende læger i det storkøbenhavn ske område.

.

Kr. 20.000 til "Projekt Børnetræ" kvindehjemmet Jagtvejen.

Kvindehjemmet giver husly for især voldsramte kvinder. På landsplan har ca. 3.000 børn sammen med deres mødre ophold på landets krisecentre. Disse børn har behov for støtte til bearbejdning af deres ofte meget traumatiske oplevelser i forbindelse med fysisk og psykisk vold, de har overværet og ofte selv har været udsat for. Der gives støtte til den daglige behandling af disse børn samt til yderligere at styrke mor-barn forholdet

.