2018

DONATION 2018


Årets donationer - fondens 18. - foregik lørdag d. 21. april i Riddersalen

Odd Fellow Palæet,  Bredgade 28, København

og blev overværet af 57 gæster og ordessøskende.


Kr. 10.000 Verahus Venner


Verehus Venner er en venneforening, som har til formål at skabe aktiviteter til glæde for beboerne på Verahus.


Verehus er en institution for mennesker med senhjerneskader, hvor 39 beboere har ders hjem. Verahus Venners bestyrelse består af pårørende samt pensioneret personale, i alt 6 medlemmer + suppleanter.


Der afholdes ca. 3 - 4 arrangementer om året, bankospil, sommerfest og julehygge. Specielt sommerfesten, som også er for pårørende, er et stort arrangement med mad udefra.Kr. 20.000 F C Prostata


Hvor brystkræft blandt kvinder trods stor indsats fortsat og med rette er en frygtet lidelse, er det samme gældende for mænd med prostatakræft. Lidelsen har måske endnu ikke fået samme opmærksomhed, - ved f.eks. tilbud om screenings undersøgelse blandt mænd -, men for de patienter, der med held behandles for lidelsen, er dette ofte forbundet med svære følgetilstande.


F C Prostata Østerbrp består af en gruppe mænd, der alle har to ting til fældes: Dels ramt af prostatakræft og dels gerne vil spille fodbold. Foreningen er en udløber at et videnskabeligt projekt under Københavns Universitet, der nu er sluttet.


Foreningens formål er at fortsætte med at høste de psykiske og fisiske fordele over for sygdomsforløbet, som forskningsprojektet viste, at netop denne form for samvær giver.


Donationen gives derfor som en anerkendelse af den indsats, foreningen skaber for kræftramte mænd.Kr. 10.000 Folkevirke


Folkevirke er et oplysnngsforbund, som beskæftiger sig med social, kulturel og politisk oplysning. I den forbindelse har de i de seneste år arbejdet sammen med flygtninge / indvandrekvinder i forskelleige projekter.


Folkevirke blev grundlagt af Bodil Kock i 1944. Hun mente, at det var vigtigt, at kvinderne aktivt deltog i samfundet.


Folkevirke arrangerer i efterårsferien en lejr for bedstemødre og børnebørn. Lejren er også  åben for mødre eller tanter til børnene. På disse lejre laver bedstemødrene selv maden, arrangerer udfulgter og lege i de 5 dage lejren varer.


Folkevirke søger midler, så de kan invitere to bedstemødre eller mødre med børn til at deltage i lejren. Børnene leger sammen med danske børn og snakken går livligt i køkkenet.Kr. 20.000 Barnets Glæde


Sundbyernes Filantropiske Forening "Barnets Glæde" har gennem 100 år hjulpet trængende børn i alderen op til 15 år i Sundbyerne og nu på hele Amager med beklædningsgenstande og fodtøj.


Alt arbejde i foreningen er ulønnet, og bestyrelsen har altid udført deres arbejde ud fra devisen: "Den største glæde ved livet er at kunne glæde andre".

Odd Fellow Ordenens formål om at hjælpe de trængende har foreningen i rigt mål levet op til, og Ordenes eneste loge på Amager - Christian d. IV - har gennem hele perioden hørt til blandt de trofaste støtter både i det filantropiske arbejde og med økonomisk hjælp. Foreningen kan i år se på 100 års uegennyttig arbejde, hvor den har spredt glæde på Amager.Kr. 20.000 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium


Josefine er en ung musikstuderende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som foruden den nuværende sanguddannelse har bachelor i bratsch. Sideløbende med studierne er hun aktiv kammer- og orkestermusiker.


I 2016 var Josefine med til at stifte operakollektiver Recomposed Projects, og var i 2017 medvirkende ved Copenhagen Opera Festival med Die Schöne Müllerin / Recomposed.


Josefine er pt. midt i et udvekslingsophold på Eastman School of Musik i USA.