2017

DONATION 2017


Årets donationer - fondens 17. - foregik lørdag d. 25. marts i Riddersalen

Odd Fellow Palæet,  Bredgade 28, København

og blev overværet af 61 gæster og ordessøskende.

Kr. 25.000 til Kirkens Korshær


Kirkens Korshær arbejder blandt de mest udsatte i samfundet. Dvs blandt mennesker der plages af fattigdom, emsomhed, psykisk sygdom, misbrug og til overflod også med hjemløshed. Kirkens Korshær møder disse borgere uden fordomme eller løftede pegefingre, med mulighed for husly og måltider, men ikke mindst også med medmenneskelighed.

Kr. 25.000 til Morgencafé for hjemløse


Morgencafé for hjemløse arbejder for at nedbringe hjemløsheden og forbedre livsvilkårerne for disse socialt udsatte medborgere i vort samfund.

Det drejer sig især om narkomaner, alkoholikere og psykisk syge, der i Morgencafén har fundetbet fast holdepunkt i en - for dem - omtumlet tilværelse. Disse medborgere lever et barsk gadeliv, hvor trusler om vold og reellle overfald er en del af hverdagen.

Morgencaféen serverer mad, uddeler tøj og soveposer samt tilbyder lægehjælp og juridisk rådgivning.

Kr. 25.000 til Dansk Kvindecenters Krisecenter


Krisecentret er i København placeret tæt ved Skt. Jørgens Sø i Indre by. Centret driver en anonym åben rådgivning og et døgn-tilbud til kvinder og børn, der har været udsat for vold af enhver art. Kvinderne kan bo på centret, evt. sammen med deres børn, hvor de bliver mødt med faguddannet personale og kvalificerede og engagerede frivillige, der kan guide, vejlede og yde omsorg. Desuden har centret også mere udadrettede aktiviteter for at afkræfte myter og holdninger i offentligheden via et rådgivningscenter. Centret har bl.a. etableret et skoleprojekt med det formål at øge børn og unges bevidssthed om vold og klæde dem på til at kunne tackle situationer, hvor enten de selv eller andre udsættes for vold. 

Kr. 25.000 til Børns Vilkår


Børns Vilkår arbejder for, at ingen børn i Danmark bliver udsat for en eller flere former for omsorgssvigt såsom vold, seksuelle overgreb, alkohol- eller stofmisbrug eller vanrøgt fra forældres side. Blandt de mange former for svigt af børn er også mobning. Mobiltelefoner, internet og sociale medier er kommet for at blive. Det betyder, at fællesskabet på Facebook, i onlinespil og på andre sociale platforme er blevet mindst lige så vigtig for børn og unge som fællesskabet i idrætshallen. I erkendelse af denne digitaliserede verden er det vigtigt at børn lærer om god stil på sms og nettet, så barnet der kan trives og færdes trygt.


Kr . 25.000 til Guitarist i Solistklassen, Niklas Johansen.


Niklas der er 28 år har spillet siden sit 9. år, er optaget på Det kgl. Danske Musikkonservatorium i 2009 og efter afsluttende eksamen med højeste karakter, optaget på Det kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse i 2018.

Niklas har vundet international guitar competition i flere omgange i udlandet, bla. i Kina og desuden allerede givet flere solokoncerter i fjerne lande som Rusland, Kina og Venezuela.