2002

DONATIONER

 2002

.

Kr. 50.000 til Plejecentret Solterrasserne, pleje- og beskyttede boliger for blinde og svagtseende

Hjemmet har en dejlig, stor have, hvor der er anlagt en flisebelagt motionssti. Beløbet vil blive anvendt til opsætning af håndlister langs hele stien, således at blinde beboere selv kan følge stien

.

Kr. 25.000 til Højdevang Sogns Plejehjem

Beløbet skal bruges til havemøbler til en nyanlagt have til brug for hjemmets beboere.

.

Kr. 90.000 til Foreningen Servicehunde til handicappede.www.servicehunde.dk

Servicehunde er specialtrænede til at hjælpe mennesker med bevægelseshandicap til en friere og mere uafhængig tilværelse.

En sådan hund udlånes vederlagtsfrit på livstid til en handicappet, og der gøres en stor indsats forinden for at sikre, at den pågældende og hunden har en kemi, der passer sammen. Der er et stort behov og brug for flere hunde til den langvarige træning.

.

Kr. 25.000 til Hepatitisforeningen.www.hepatitisforeningen.dk

Foreningen har til formål at virke til gavn for alle med leverbetændelse ved at udøve op-lysende, rådgivende og støttende virksomhed og også ved at igangsætte og fastholde tiltag til fremme af den sundhedsmæssige og sociale adfærd uanset indtægt og social status.

.

Kr. 20.000 til Nicolai Tjenesten.

Nicolai Tjenesten har til huse hos Kirkens Korshær og yder ved frivillig arbejdskraft anonym rådgivning til fortvivlede mennesker praktisk talt døgnet rundt. Det sker både telefonisk og ved personligt fremmøde, og man vil benytte beløbet til istandsættelse af lokalerne, for at man kan tage imod de besøgende i lysere og mere venlige omgivelser.

.

Kr. 20.000 til Reden - KFUK's rådgivning til kvinder.

Man har haft gode resultater med at kunne tilbyde 6-8 udvalgte klienter en uges ophold enten forår eller efterår i lejet sommerhus, hvor de bliver "revet ud" af deres vante miljø og er mere modtagelige for påvirkning af det uddannede personale, der er med.Beløbet vil blive brugt til 2 sådanne arrangementer.

.