2008

Donationsmodtagerne 2008

DONATIONER

 2008

.

Foreningen Grønlandske Børn ( i det Storkøbenhavnske område )

Kr. 30.000

Foreningen Grønlandske Børns integrationsprojekt " Et godt liv i Danmark"

tager hånd om en gruppe meget socialt og isoleret grønlandske børn således,

at disse medgives det ofte nødvendige overskud af kræfter til en hverdag på

danske betingelser.

http://www.fgb.dk/

.

Hjemløses avis - Hus Forbi

Kr. 30.000

Vi har alle på vor vej - én eller flere gange - mødt sælgere af avisen "Hus Forbi",

der jo kom på gaden i 1996 for at skabe debat om de hjemløse og andre

"skæve eksistenser", som ellers ikke kommer til orde i medierne.

Vi har vel også bemærket, at der ikke altid har været en rimelig overensstemmelse

mellem sælgernes på klædning og den aktuelle temperatur.

Til udligning af denne "skævhed" doneres beløbet.

http://www.husforbi.dk/

.

Specialinstitutionen, Forchhammersvej

Kr. 20.000

Mange har set TV udsendelsen "Sidste Stop" og dermed også set det tunge

klientel af misbrugere af enhver art, som behandles af denne institution.

I sandhed et tungt klientel med yderst beskedene netværk og ringe muligheder

for at pleje de få de trods alt har. Et af disse er en varmestue til hvilken beløbet

skal anvendes til indkøb af en stor TV fladskærm

.

Tenor Joachim Bäckström, Det Kgl. danske Musikkonservatorium

Kr. 25.000

I overensstemmelse med Fonden fondats, støttes også kunst i bredeste forstand.

Bestyrelsen har efter kontakt og indstilling fra sang professor Kirsten Buhl Møller

ved Det Kgl. danske Musikkonservatorium indstillet Joachim Bäckström til dette

års kunstlegat.

Joachim Bäckström er studerende ved Musikkonservatoriets solistklasse på

Opera Akademiet. Hans stemmefag er - tenor.

.