2013

DONATIONER

2013 

 

 

 

 

 

 

 


 

Anna Bjerre

Girl Talk - kr. 25.000

GirlTalk.dk arbejder for at gøre en forskel for de ca. 300.000 piger mellem 12 og 24 år, vi har i Danmark. Faktum er, at hver 10. time er der en pige, der tager en overdosis af smertestillende piller, hver femte pige er selvskadede, hver fjerde pige viser tegn på spiseforstyrrelse og hver ottende pige har væøret udsat for kærestevold.

Der er en stigende tendens til, at unge kvinder mellem 16 og 24 år føler sig mere triste, stressede og sårbare end resten befolkningen.

På GirlTalk.dk kan alle pigerne finde støtte til pigelivet.

GirkTalk.dk havde sidste år omkring 350.000 besøende og ca. 700 chatsamtaler. Dette er en fordobling af besøgende siden år 2009.

www.girltalk.dk


.

 

 

 

 

 
Lars Boe

Veteranhjemmet København - kr. 25.000

Er et fristed hvor alle, der har været udsendt i international tjeneste uforstyrret kan mødes og "hænge ud" med andre veteraner, f.eks. fra sin gruppe, sit kompagni m.v. eller fra alle andre missioner. Langt de fleste af alle veteraner har det ganske glimrende rent psykisk, mens en lille del har fået varige psykiske mén af deres tjeneste i udlandet. Desuden oplever andre forbigående psykiske efterreaktioner. Nogle veteraner har fysiske skader, og huset er derfor også gjort så handicap-egnet som muligt. Alle veteraner er meget velkomne, uanset hvilken type mission man har deltaget i, - eller hvornår - og uanset, hvor man bor. Andre formål er, at veteranerne der måtte have brug for det, skal kunne få hjælp med sager ved offentlige myndigheder, forsikringsselskaber og diverse ansøgninger.

 www.veteranhjem.dk


.

 

 

 

 

 

 


 

Britta Lindqvist

Café Klare - kr. 25.000

Café Klare er en natcafe for kvinder. Natcafeen har 16 senge og 4 koksestole. Tilbuddet gælder udelukkende for kvinder i en nødsituation og dermed har mandlige borgere ikke adgang. Målgruppen er hjemløse kvinder, der har et akut behov for ly og overnatning.

Den primære målgruppe er misbrugende kvinder, der grundet deres misbrug ikke kan få ophold på et krisecenter.

Sekundær målgruppe er andre udsatte kvinder med og uden misbrug, som ikke kan genkende sig selv i målgruppen for de eksisterende tilbud som f. eks. krisecentrene og Reden

Tilbuddet skal give disse meget udsatte kvinder tryghed og ro i nattetimerne og rådgivning og vejledning i dagtimerne med henblik på at motivere dem.

 www.cafeklare-natcafe.dk


.

 

 

 

 

 
 

Kirstine Schneider

 

Det kongelige Musikkonservatorium, Violinist Kirstine Schneider - kr. 25.000

Kirstine Schneider startede med at spille violin som 5-årig, og er nu 3. årsstuderende på Det kongelige Musikkonservatorium.Kirstine er en dedikeret kammermusiker. Hun har spillet i en række ensembler og været primarius i Affetto Kvartetten og The Schneider Quartet.

Trods sine kun 19 år har hun studeret flere år i udlandet og har deltaget i mange musikkurser. Hun er fra en meget musikalsk familie på et højt professionelt plan. Kirstine har vundet og modtaget en række fornemme musikpriser, og er af prorektor fra Musikkonservatoriet betegnet som "en usædvanlig begavet violistinde, som trids sin unge alder allerede har gjort sig særdeles flot bemærket".

 


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene Schou

Julemærkehjemmet - kr. 10.500,00

I 2012 fejrede Julemærkefonden 100-års jubilæum med en historisk lang venteliste på 800 børn til de fire Julemærkehjem. Ventetiden kan være op til 15 måneder. Det er lang tid, når man er mellem 6 og 14 år og har "ondt i livet". I begyndelsen var Julemærkehjemmene indrettet til at tage sig af generel sundhed og trivsel for arbejderbørn. Senere blev fokus ændret til børn med tuberkulose eller astma. I dag er den centrale opgave at hjælpe overvægtige børn, der ofte er udsat for mobning.

Julemærkets fader er Einar Holbøll ( 1865 - 1927 ), var Odd Fellow broder i loge nr. 28, Hafnia, der har Kildemose Julemærkehjem som logens specille velgørenhedsprojekt. Kildemoses ledelse har udtrykt et stort ønske om at have et antal iPads til brug for børnene, idet det ikke er tilladt at medbringe egne.

 www.julemaerket.dk


.

Sidste års donationsmodtager organist Erik Kolind gav efterfølgende prøver på sin store kunden på orglet i Petrus Beyer-salen