2012

DONATIONER

Forstander Lotte Fredholm

Klaus Liltorp

Oberstløjtnant Jan Stoltenborg

Organist Erik Kolind

 2012

Kontaktcenter Vesterbro - kr. 25.000

Brugerne af centret er misbrugere af alkohol, stoffer, psykisk syfe, prostituerede, grønlændere og folkepensionister. Målgruppen i Kontaktcentret er således ikke indskrænket til an bestemt gruppe. Forstander Lotte Fredholm udtrykker det således: "Her i huset kommer der mennesker i alverdens former og faconer".

Centret er et sted, hvor man bliver respekteret, som den man er. Et sted som er åbent for alle uden visitering og registrering. Et sted hvor rammerne er enkle, og som ikke bestandig er under forandring. Langt de fleste, som kommer i centret er mennesker på overførselsindkomst. Mennesker der konstant bliver mødt af nye påbud og krav fra det offentlige system, som fører til nye nederlag. www.kontaktcentret.dk

.

Foreningen for senhjerneskadede børn og unge - kr. 25.000

Foreningen for senhjerneskadede børn og unge er en landsdækkende organisation, som gennem forældrekredse og tæt samarbejde arbejder for at dække børnenes og deres familiers behov for:

"Socialt netværk, udveksling af viden og erfaring i et solidt og relevant forum".

Hjerneskaden kan f.eks. være kommet som følge af trafikuheld, iltmangel, blopprop i hjernen, operation i hjernen, stråleskader og virus.

Det er meget typisk for foreningens børn og unge med erhvervet hjerneskade, at det er et skjult handicap. Det er ligeledes ofte en let til moderat hjerneskade, som ikke kan ses direkte på den skadede.   www.hjerneskadet.dk

.

K F U M Soldaterhjem - kr. 25.000

KFUM's Soldaterhjem tilbyder hjemvendte soldater, fra de opgaver som Regering og Folketing har besluttet, en oase, hvor der er mulighed for et "time-out" fra krigen. I disse omgivelser har fysik såvel som psykisk skadede soldater mulighed for atter at komme oven på. I disse omgivelserkan soldaterne bruge hinanden og soldaterhjemmenes ansatte til at bearbejde deres oplevelser.

Soldaterhjemmene fungerer spledes som et krydsfelt mellem det militære liv og det civile private liv. Samtidig benyttes hjemmene som værested også for soldaternes familier, men fungerer også som mødested for soldaternes venner, bekendte og kolleger.

På soldaterhjemmene skabes et mentalt frirum, hvor der kan tales om de oplevelser, som ikke er nemme at tale om.

.

Det kongelige Musikkonservatorium, Organist Erik Kolind - kr. 25.000

Erik Kolind er pt. musikstuderende, og som første dansker nogensinde optaget på improvisationslinjen på Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, hvor han i to år skal udbygge sine kompetancer i musikteori og improvisationer på orgel og klaver. Hanhar kandidateksamen i kirkemusik fra Det Kongelige danske Musikkonservatorium i 2009, og har inden afrejsen til Paris arbejdet som 2. organist i Holmens Kirke.

Han har sunget i Københavns Drengekor og dyrker fortsat sang på højt niveau, og har haft flere koncertarrangementer som tenorsolist. Med videreuddannelsen i Paris vil han som musiker nå et særdeles højt kunstnerisk niveau og en alsidighed, der set med danske øjne vil være nær unik.

.

sire Hanne Steffensen og str. Storsekretær Birgith Cordel

overværede donationerne.

Teaterdirektør Steen Stig Lommer fortalte om det kommende

samarbejde mellem Grønnegårdsteatret og fonden.

Oragnist Erik Kolind gav prøver på sin store kunden

på orglet i Store Logesal.

Br. Storsire Erling Stenholdt Poulsen, str. Deputeret Stor-