2001

Donationer 2001

DONATIONER

 2001

.

Kr. 150.000 til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede.

Til indkøb af 5. stk. såkaldte toningsbrikse.

Donationen gives specielt med henblik på optræning og fastholdelse af allerede indvundne færdigheder for den gruppe af medborgere, der under tidligere polioepidemier i Danmark blev ramt af denne sygdom, og som siden har været helt eller delvist afhængige af tilgængelige muligheder for træning

.

Kr. 20.000 til Alzheimerforeningens Københavns afdeling.

Til hjælp til etablering af et månedligt caféarrangement for Alzheimerpatienter og deres pårørende i medborgerhuset Øbrohuset.

.

Kr. 50.000 til Demenscentret Pilehuset, Bystævneparken.

Til et projekt, hvis formål er at etablere frivillige hjemmeaflastere til ældre borgere, som har en demenssygdom.

.

Kr. 60.000 til Foreningen Servicehunde til Handicappede.

Servicehunde er specieltrænet til at hjælpe mennesker med bevægelseshandicap til en friere og mere uafhængig hverdag.

Servicehunde til handicappede bygger på en amerikansk idé om privat velgørenhed. det koster mellem 50 og 70 tkr. at indkøbe, opforstre og træne en servicehund i de to år det tager, inden hunden udlånes til den handicappede på livstid.

.

Kr. 100.000 til Læger uden Grænser.

Læger uden Grænser ( Medicins sans Frontiere ) hvis ansatte ofte er de første til at hjælpe med en sundhedsfarlig indsats i de forskellige brændpunkter rundt omkring i Verden.

Vores donation er givet til bekæmpelse af TB i hårdt plagede områder ( bl.a. fængsler ) i Sibirien.

.