2004

Donationsmodtagere i 2004

DONATIONER

 2004

.

Kr. 35.000 til Hiv-pensionatet i Valby.

Hiv-pensionatet er et bo-værested, der gennem 10 år har givet tilbud til hiv-smittede, der i kortere eller længere perioder har et særligt behov for at få omsorg, støtte og sund kost. Trods det faktum at hiv-medicinen har forlænget levetiden med ca. 10-20 år, er der stadig perioderi livet som hiv-smittet, der kan være vanskelige at tackle, idet medicinenhar mange bivirkninger, og man som hiv-smittet er udsat for mange følgesygdomme, som kræft og sukkersyge og derfor ofte er indlagt på hospital. Når man er "for rask" til at være indlagt, men "for syg" til at klare sig hjemme er et ophold på Hiv-pensionatet et relevant tilbud. Pensionatet har plads til 10 beboere af gangen.

.

Kr. 35.000 til Natherberget for voldsramte kvinder

I natherberget for kvinder søger man at gøre det så hyggeligt, hjemligt og rart for kvinderne at være som muligt. Man forsøger på den måde at give dem noget positivt i hverdagen. I herberget er der plads til 8 kvinder, og man mangler meget nye madrasse og en sofa til opholdsstuen.

.

Kr. 35.000 til Hepatitisforeningen.

Hepatitisforeningen er en patientforening, som har til opgave at støtte, trøste og hjælpe mennesker, som er smittede med hepatitis. Endvidere gives meget rådgivning og information om hepatitis i samfundet. Donationen gives til yderligere information især om forebyggelse af hepatitis blandt børn og unge

.

Kr. 35.000 til "Projekt unge Piger".

"Projekt unge piger" er en pigegruppe af et længere varende projekt for en gruppe marginaliserede unge piger på Vesterbro mellem 14 og 18 år, der har problematiske forbrug af hash og forskellige psykosociale problemer. Projektet har til huse og varmestue i ældre forretningslokaler på Vesterbro, og donationen gives til istandsættelse af disse.

.