2005

Donationsmodtagere 2005

DONATIONER

 2005

.

Kr. 60.000 til Sankt Lukas Stiftelse - Mødestedet

Diakoni - er at yde omsorg i at helhedsperspektiv, - så kort kan Sankt Lukas Stiftelses diakonale arbejde formuleres. Stiftelsen har iværksat mange aktiviteter til opfyldelse heraf, bl.a. Mødestedet, som er et tilbud om samvær med andre aller "bare at være" i venlige omgivelser.

Til etablering og drift af en ny Netcafé i Mødestedets lokaler ydes et bidrag på kr. 60.000.

.

Kr. 30.000 til "Den gule Flyver" - projekt unge

Formålet med Den gule Flyver er at gøre vilde unge med sociale og skolemæssige problemer til "piloter i eget liv". Mange har ikke gået i skole i halve og hele år, når de får en plads via kommunen i Flyveren. Fælles for dem er, at de p.g.a. alkohol, hash, kriminalitet eller andet adfærdsbøvl er kommet bagud med skolebøgerne og passer dårligt i en normal hverdag. De fleste unge i Flyveren oplever en tryghed, fordi de ikke behøver at føle sig anderledes, og de oplever, at de her får plads og mulighed til at vælge om og starte forfra.

Fonden donerer til arbejdet med de unge i "Den gule Flyver" kr. 30.000.

.

Kr. 30.000 til Blå Kors - TUBA - hjælp til børnearbejde

For personer med misbrugsproblemer åbner velfærdssamfundet mange behandlingstilbud. Men i et hjem med alkohol eller hashmisbrug efterlades den øvrige familie og især børnene ofte i en uforskyldt situation med risiko for selv at udvikle et misbrugsproblem. Samtidig har misbrugsramte børn ofte været udsat for omsorgssvigt medførende nedsat selvværd og en manglende tillid og tro på voksne medførende begyndende kriminalitet.

For behandling af denne gruppe misbrugsramte børn kræves mere end blot vanlig pædagogisk indsats. Ofte skal der opstilles krav til opnåelse af valgte mål, som hos nogle kan synes usædvanlige, men hvor erfaring har dokumenteret effekten. Andre grupper af børn kan have behov for gruppen eller måske individuelle behandlingstilbud, som en hjælp til gennemførelse af disse mål donerer Fonden til - TUBA - kr. 30.000

.

Kr. 30.000 til Livslinien www.livslinien.dk

Trods en del medie bevågenhed om det tabubelagte område er der blandt unge en bekymrende stigning i antallet af selvmord. Selvmord og selvmordsforsøg er især øget blandt unge piger. Årsagerne hertil er usikre, måske det tiltagende opbrud i familielivet, måske de tiltagendesamfundsskabte krav til de unge. En forudsætning for løsning af dette triste fænomen er information og ikke mindst dialogen med selvmordstruede personer. Livslinien har påtaget sig denne svære opgave.

Fonden donerer til Livsliniens fortsatte arbejde kr. 30.000.

.