Forside

Kun loger i det storkøbenhavnske område kan stille forslag til fondens donationer.


Det er fondens formål at yde støtte til humanitære, sociale samt uddannelsesmæssige og forskningsmæssige formål inden for sygdomsbekæmpelse, alt af en større karakter, end en enkelt loge normalt kan løfte.


Formål med relation til det storkøbenhavnske område har fortrinsret.


Fonden har SKAT's permanente godkendelse til boafgiftsfritagelse og kan således modtage gaver, donationer, arv m.v. skattefrit.


Personer har fradragsret for donationer til foreninger på op til kr. 15.600 pr. år.


Gaver / donationer til fonden kan indsættet på konto i

Danske Bank  4400 3130 115 802


Anfør venligst tydelig afsender på indbetalingen ( også cpr.nr. for personer )

De bedes også anføre om beløbet skal indgå i fondens bundne kapital eller indgå i årets donationer.

 

Fonden har efter donationerne i 2020 ( den tyvende ) i alt doneret kr. 2.645.500.